Find Vej

Det sker hos Borgen

Borgen Shopping sparer på strømmen

Nye åbningstider i Borgen fra 1. oktober 2022

Nye åbningstider pr. 1. oktober 2022

PRESSEMEDDELELSE

Borgen sparer på strømmen

Udsigten til en fordobling af energiregningen i Borgen får centrets ledelse til at reducere åbningstiderne. Med virkning fra den 1. oktober reduceres de fælles butiksåbningstider mandag – fredag til kl. 10-18.

Fra 1. oktober reducerer Borgen Shopping åbningstiderne på alle hverdage fra de nuværende 10-19 til kl. 10-18. Dette i kombination med allerede iværksatte strømsparende initiativer, herunder reduktion af belysning ude- og inde samt justering af ventilations- og køleniveau, medfører en reduktion af energiforbruget. Det strømsparende initiativ vil først og fremmest gavne butikkerne, der ved at lukke en time tidligere vil kunne slukke al belysning og ventilation i deres lejemål. Centermanager Flemming Enghave, fortæller desuden ”vi har op til beslutningen blev truffet, forelagt muligheden for en lang række butiksejerne, og der har været bred opbakning om initiativet”. Ændringen af åbningstiderne er gældende indtil videre, men mindst indtil der igen er forsyningssikkerhed og styr på prisudviklingen for energi.

Allerede i de indledende drøftelser om designet af Borgen Shopping var bygherre opmærksom på, hvordan centret kunne bygges og drives med brug af mindst mulig energi. I Borgens fællesarealer er der bl.a. udelukkende ventilation via et jordkølet anlæg og ingen aircondition. Siden centrets åbning – med frem­komsten af bedre LED teknologi, udskiftes al belysning i centret løbende til det strømsparende LED.

I år vil også julebelysningen være stærkt reduceret, med fokus på at skære ned på strømforbruget.

“Helt uafhængig af den aktuelle energikrise har vi i centret gennem de seneste par år arbejdet med etablering af solceller på centrets tagflader, med henblik på at kunne supplere centrets strømforbrug. Det har været – og er en langvarig proces at opnå godkendelse til dette. Vi forventer dog, at dette projekt kan realiseres i 2023”, udtaler Centermanager Flemming Enghave.

 

Sønderborg, den 13. september 2022

Praktisk info

Åbningstider

Mandag – fredag kl. 10-18
Lørdag – søndag kl. 10-16

Kvickly

Mandag – fredag kl. 8-21
Lørdag – søndag kl. 8-21
Kvickly bageren åbner alle dage kl. 7